Pedifen Şurup Nedir? Ne İşe Yarar?

Pedifen Nedir? Ne işe yarar? Kaç yaş çocuklar için uygundur? Bebeklerde kullanılır mı? Yan etkileri nelerdir, hangi ateşli hastalıkları tedavi eder?

Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurupibuprofen içeren ağrı kesici ateş düşürücü şuruplardan biridir. Her 5 ml hacimde yani her 1 ölçeğinde 100 mg ibuprofen içerir. 

Pedifen nedir?

Pedifen Şurup, her 5 ml hacimde yani her 1 ölçeğinde 100 mg ibuprofen içerir.  Tedaviyi sağlayan asıl ilaç ibuprofendir. Yardımcı maddeler olarak şurubun içerisinde; güneş sarısı edikol, metil pataben  propilparaben, sodyum benzoat, portakal aroması ve şeker bulunur.

Pedifen reçeteli ve reçetesiz olarak eczanelerden temin edilebilir.

Pedifen ne işe yarar?

Pedifen şurubun kullanıldığı endikasyonlar

 • nezle,
 • soğuk algınlığı
 • grip,
 • tonsillit (bademcik iltihabı)
 • farenjit,
 • sinüzit,
 • otit

ve diğer ateşli hastalıklarda yüksek ateşi düşürmek ve semptomatik tedavi sağlamak amaçlı kullanılır. Ağrı kesici yani analjeziktir. Ağrı ve acı hissini azaltır. Ancak diğer ağrı kesiciler gibi ağrıya neden olan problemi ortadan kaldırmayabilir.

Baş ağrısı, Diş ağrısı, migren, miyalji, nevralji, kas- iskelet sistemi ağrıları gibi ağrıların giderilmesinde kullanılır. Yatıştırıcı özelliği vardır.

Pedifen Kaç Saatte Bir Verilir?

Pedifen şurup, yüksek ateşin devam etmesi ve hastalığın devamına göre aralarında en az 5-6 saat olacak şekilde günde 4 ile 5 defa verilebilir. Her kaşık 5 ml’dir, 100 mg ibuprofen içerir.

Günlük kullanım dozu kilogram başına 30 miligramı geçmemelidir. Örneğin 10kg bir çocukta verilebilecek günlük maksimum miktar 300 miligramdır. 300 mg ibuprofen 15 ml Pedifen Şurup yani 3 ölçek pedifen şurup demektir. Özetle 10 g bir çocukta aralarında en az 5-6 saat olacak şekilde toplam 3 ölçek pedifen şurup verilebilir.

Kaç ölçek Pedifen Şurup vermeliyim?

Kiloya göre Pedifen Şurup dozu hesaplamak için ateş düşürücü asistanını kullanabilir veya aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.Ateş Düşürücü Asistanı

(tabloya bakarken cep telefonunuzu yatay tutunuz)

Yaş aralığıGünde kaç defa?Her defasında kaç ml? (Enjektör)Her defasında kaç ölçek?
6 ay – 1 yaş (çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)32.5 mlyarım ölçek
1 – 2 yaş3 veya 42.5 mlyarım ölçek
3 – 7 yaş3 veya 45 mlbir ölçek
8 – 12 yaş3 veya 410 mliki ölçek
 • Doz ayarlamasını ilacın kutusundan çıkan ölçek ile Her defasında kaç ölçek? sütununa göre yapabilirsiniz.
 • Doz ayarlamasını 1 adet enjektör ile Her defasında kaç ml? sütununa göre yapabilirsiniz.
 • 12 yaşından büyüklerde erişkin dozu kullanılır. Yetişkinler günde 3 veya 4 defada toplam 1800mg ibuprofen alabilirler.
 • Ağırlığı 7 kg altında olan bebeklerde İbuprofen kullanımı önerilmez.
 • 6 yaş altı çocuklarda Parasetamol içeren şuruplar daha güvenlidir.

Jüvenil romatoid artrit gibi ağrılı hastalıklarda (çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan özel bir romatizmal eklem hastalığı) bu dozlar doktor reçetesiyle 2 katına çıkabilir.

Günlük kullanılabilecek Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurup dozu:

 • İbuprofen, 7 kg’ın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü olarak kullanıldığında, şurup uzun süreler kullanılmamalı ve 6 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.
 • 12 yaşın altındaki çocuklar: Olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30mg/kg’dır. 
 • 12 yaş ve üzeri: Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç defa 4-6 ölçek).

Pedifen Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Pedifen, yarım saat sonra etkisini göstermeye başlar. Etkisi 6-8 saat sürer.

Pedifen Hamilelikte Kullanılır Mı?

Pedifen şurubun hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Ancak 3. Üç aylık dönemde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Pedifen Şurup Yan Etkileri

Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurup hangi hastalıklarda tehlikeli olabilir?

1. Aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Çocuğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise,
 • Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,
 • Çocuğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse,
 • Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,
 • Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği var ise,
 • İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,
 • Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,
 • Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30ml/dk) var ise,
 • Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde ibuprofen içeren ateş düşürücüler kullanılmamalıdır.

2. Aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız:

 • Çocuğunuz astım hastası ise, veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma yolaçabilir,
 • Çocuğunuz önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyse; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Çocuğunuzda böbrek hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE  inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,
 • Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şekerhastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve  delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi  uzadıkça artmaktadır.
 • Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz. 
 • Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

Yukarıdaki hastalıklar çocuğunuzda varsa Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurup kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

3. Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurup hangi ilaçlarla birlikte tehlikeli olabilir?

Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, ibuprofen tedavisinde iken, çocuğunuz için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.
 • Yüksek tansiyon ilaçları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.-NSAİİ’ler, ADE inhibitörleri,beta-blokerler vediüretikler gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir. Diüretikler ayrıca, NSAİİ’lerin nefrotoksisite (böbrekler üzerine zararlı etki) riskini artırabilir.
 • Kolestiramin: İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin mide bağırsak kanalındaki emilimini azaltabilir. Fakat klinik önemi bilinmemektedir.
 • Sülfonilüre: NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerini potansiyalize edebilirler. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrekhipoglisemi rapor edilmiştir.
 • Mifepriston: NSAİİ’lerin prostaglandin etkiyi ters yönde etkileme özellikleri sebebiyle, teorik olarak ilacın etkililiğinde azalma olabilir. Sınırlı kanıt, prostaglandin ile NSAİİ’lerin aynı gün birlikte uygulanmasının, mifepriston veya prostaglandinin servikal olgunlaşma veya uterus kontraktilitesi (rahmin kasılması) üzerindeki etkilerini olumsuz etkilemediğini ve hamileliğin medikal terminasyonunun (tıbbi olarak sonlandırılması) klinik etkililiğini düşürmediğini göstermektedir.
 • CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu) : İbuprofenin, CYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması, ibuprofene (CYP2C9 enzimlerini etkileyen madde) maruziyeti arttırabilir.Vorikonazol ve flukonazol (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar, CYP2C9 inhibitörleri) ile yapılan bir çalışmada, yaklaşık %80-100 oranında artmış bir S(+)-ibuprofen maruziyeti gösterilmiştir. Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol gibi güçlüCYP2C9 inhibitörleri ile birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin);NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.-Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.
 • İdrar söktürücüler (örn. furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.-Kinolonsınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler; örn., aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklemhastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir. NSAİİ’ler, metotreksatın tubular sekresyonunu (idrara atılmasını) engelleyebilir ve metotreksatın klerensini (temizlenmesini) düşürebilir.
 • Mifepriston (düşük ilacı); ilacın etkililiğinde azalmaya neden olabilir.-Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.
 • Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.
 • Tiklopidin ile birlikte kullanılmamalıdır.
 • Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artış olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanamanın durmaması sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem boşluğunda kan birikmesi riskinde artışa ilişkin kanıt bulunmaktadır.

Eğer çocuğunuzda reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

4. Pedifen 100 mg/5 ml Pediyatrik Şurup içeriğindeki yardımcı maddelerle ilgili uyarılar

 • Pedifen, her 5 ml ölçekte 3,3 g şeker (sukroz) ve 0,5 g sorbitol içermektedir. Bu nedenle nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 • Pedifen aynı zamanda gliserin içermektedir. Gliserin yüksek dozlarda bazen baş ağrısı, midede huzursuzluk ve diyareye yol açabilir.
 • Küçük bir grup insan bu üründe bulunan günbatımı sarısına (E110) karşı alerjik olabilir. Alerjik reaksiyonlar seyrektir fakat aspirine alerjik olan kişilerde E110 ile alerjik reaksiyon yaygındır. Aspirine alerjik kişiler Pedifen Şurup kullanmamalıdır.
 • Ayrıca, içerdiği parahidroksibenzoatlar nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Eşdeğerleri

Aşağıdaki ateş düşürücü ağrı kesi şuruplar birbirnin eşdeğeri(muadili)dir:

Pedifen Nedir, Pedifen Etken Maddesi Nedir, Pedifen Ne İşe Yarar, Pedifen Kaç Saatte Bir Verilir, Pedifen Hangi Hastalıklarda Kullanılır, Pedifen Yan Etkileri Nelerdir, Pedifen Nasıl Kullanılır, Kaç Yaş İçin Uygundur, Pedifen Ne Zaman Etkisini Gösterir, Pedifen Zararlı Mı, Pedifen Hamilelikte Kullanılır Mı, Pedifen Emzirme Döneminde Kullanılır Mı, Pedifen Diğer İlaçlarla Birlikte Kullanımı, Pedifen Yasaklandı Mı, Pedifen Fiyatı Nedir, uygun, sağlık, dünya, durum, ateş, Yan Etkileri, tedavi, Kulak Enfeksiyonu, Zarar, ilaç, Denetim

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir